1

ΧΡΟΝΙΚΟ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

         Την 22α Ιανουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ εδέχθη στην Πατριαρχική Έδρα την κα.Λένα Κατσανίκα, αρχιτέκτονα-μουσειολόγο του Βυζαντινού Μουσείου, η οποία θα αναλάβει την σχεδίαση του Πατριαρχικού Σκευοφυλακείου, ως και τους κ.κ. Γεώργιο Νικολόπουλο και Βασίλη Περδίκογλου, Δ/ντές της Εθνικής Βιβλιοθήκης.