1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σχετικῶς μὲ τὴν δημοσίευσιν ἄρθρου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ.Σεραφείμ, περὶ τῆς θεματολογίας καὶ τῆς παρουσίας Προκαθημένων εἰς τὴν κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας γενομένην Σύναξιν τῶν Προκαθημένων εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης, δῆλον ποιούμεθα, ὅτι αἱ ἐκφρασθείσαι γνῶμαι τοῦ Μητροπολίτου δὲν συνιστοῦν θέσιν τοῦ Προκαθημένου ἡμῶν ἀλλὰ οὔτε καὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἀλεξανδρείας, ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως μὴ ληφθῶσιν σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν τινός.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.