1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

   

    «Συνῆλθεν εἰς τὴν πρώτην συνάντησίν της εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ἀπὸ 23ης ἕως 26ης Μαΐου 2011, ὡς φιλοξενουμένη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς μὲ τὴν συμμετοχὴν πασῶν τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας δὲν ἠδυνήθησαν τελικῶς νὰ παρασθοῦν.

    Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς συνεκροτήθη κατόπιν προτάσεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν Σύναξιν αὐτῶν ἐν Φαναρίῳ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2008.

     Τῶν ἐργασιῶν τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς προήδρευσεν ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Περγάμου κ.Ἰωάννης, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χρέη Γραμματέως δὲ αὐτῆς ἐξετέλεσεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης.

     Ἡ Ἐπιτροπή, μετὰ τὴν ἐναρκτήριον καὶ εἰσαγωγικὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς, ἐμελέτησεν τὴν μέθοδον καὶ τὰ θέματα, τά ὁποῖα θὰ τὴν ἀπασχολήσουν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἐνιαία τοποθέτησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Βιοηθικῆς.

     Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπεφάσισε νὰ ἐξετάζῃ εἰς ἑκάστην Συνάντησιν αὐτῆς ἓν συγκεκριμένον βιοηθικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιλέγηται κατὰ προτεραιότητα ἀναλόγως τῶν ποιμαντικῶν, ἐκκλησιολογικῶν, θεολογικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀναγκῶν.

     Δοθέντος ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἀναπαραγωγῆς συνιστᾶ ἓν ἀπὸ τὰ πλέον ζωτικὰ καὶ φλέγοντα θέματα, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ μείζονα βιοηθικὰ διλήμματα εἰς τὴν Ποιμαντικὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπεφάσισεν ὅπως εἰς τὴν ἑπομένην Συνάντησιν αὐτῆς μελετήσῃ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα, ἀνέθεσεν δὲ εἰς εἰσηγητάς ἐκ τῶν μελών της νὰ παρουσιάσουν τὴν ἐπιστημονικὴν καὶ θεολογικὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, παρέθεσε δεῖπνον εἰς τὴν τράπεζαν τοῦ Ἱδρύματος πρὸν τιμὴν τῶν συνέδρων, εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καὶ συνοδικοὶ Μητροπολίτες ἐκ τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

     Ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ καὶ πάλιν μετὰ τὴν παρέλευσιν ἔτους, προσβλέπει, μὲ τὴν χάριν τοῦ δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ να προσκομίσῃ καρποὺς εἰς δόξαν Κυρίου καὶ ἐκπλήρωσιν τοῦ χρέους καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον».

    

     Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής συμμετείχαν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Παντελεήμων Αράθυμος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και ο Ελλογιμ.Δρ.Γρηγόριος Λιάντας, Επικ.Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.