21/10/2019
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τίμησε με την παρουσία του τα 10 χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξανδρείας