ΑΧΙΛΛΑΣ (311-313)

    Διηύθυνε την Κατηχητική Σχολή Αλεξανδρείας, υπερασπισθείς την ορθόδοξη διδασκαλία.