ΜΑΞΙΜΟΣ (265-282)

    Συμμετείχε στην Σύνοδο της Αντιοχείας κατά των διδασκαλιών του Παύλου Σαμοσατέως.