ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ’ ο ΚΩΔΩΝΑΤΟΣ (1062-1100)

 Δεν υπάρχουν στοιχεία.