ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Β’ (941)

 Πατριάρχευσε για λίγους μήνες.