ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Α’ (841-860)

 Σοφός και συνετός εκκλησιαστικός άνδρας. Κατά την πατριαρχία του  ξέσπασε ο σκληρός διωγμός του Χαλίφη Δζαφάρ Ελ Μουταβακκίλ κατά των Χριστιανών της Αιγύπτου.