ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (813-817)

Ευσεβής και ελεήμων Πατριάρχης, ο οποίος πραγματοποίησε πλήθος αγαθοεργιών.