ΠΕΤΡΟΣ Δ’ ( 642-651)

Μετά την πλήρη κατάληψη της Αιγύπτου από τους Άραβες κατάφυγε στην Κωνσταντινούπολη.