Βρίσκεστε εδώ / Χρονικά
08/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ (8 Νοεμβρίου 2019)

Κατά τούς παρελθόντας μήνας, διεπιστώσαμεν τὴν διάθεσιν τῶν Ἀδελφῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ παραχωρηθέντος διὰ συνοδικοῦ τόμου ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν, ἡ Ἁγία Καθολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἡμῶν λειτουργεῖ κατὰ τὸ συνοδικὸν σύστημα διοικήσεως, ὡς παρέλαβε τοῦτο ἐκ τῆς παραδόσεως καὶ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Κατὰ τοῦτο οἱ Πρόεδροι τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιαστικῶν Συνόδων ἀποτελοῦσι τὴν συνισταμένην τῶν μελῶν αὐτῶν.

Συνῳδὰ τούτοις καὶ ἡμεῖς, ὡς συνισταμένη καὶ ἐπιτελεστικὴ ἀρχὴ τῆς διαθέσεως τῶν Ἀδελφῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, ἐμνημονεύσαμεν ἐν τοῖς Διπτύχοις τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸν Προκαθήμενον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κύριον Κύριον Ἐπιφάνιον, προσευχόμενοι διακαῶς ὑπὲρ εἰρήνης καὶ εὐσταθείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν.

 

                                                             † Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’

 

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας,
τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2019
Αρχείο Ειδήσεων
Βοηθήματα των χρηστών
Διαλέξτε τον χρωματισμό της αρεσκείας σας και δείτε το website!
74
Επισκέπτες Συνδεδεμένοι
Συναξαριστής / Εορτολόγιο
Σήμερα: 24/11/2007
Ιερομαρτύρων Κλήμεντος του αποστολικού πατρός και επισκόπου παλαιάς Ρώμης (†101) και Πέτρου πατριάρχου Αλεξανδρείας (1) (†311). Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων. Μαρτύρων Αλεξάνδρου του εν Κορίνθω, Ευγενίου, Θεοδώρου ...
.