Βρίσκεστε εδώ / Χρονικά
08/05/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

Τήν 6ῃ Μαΐου, ἀφίχθη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας και Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεωργίου, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τό ἐτήσιον Πατριαρχικόν προσκύνημα ἐπί τῷ Πάσχα εἰς τήν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Ἰωνίας.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. Ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ ἱ. βήματος αὐτοῦ κατά τήν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἀδιαθετούσης.

Μετά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Μακαριώτατος παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Συνοδικῶν καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Μακ. Πατριάρχης κ.κ. Θεόδωρος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος καί Γουϊνέας κ. Γεωργίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην διά νά προεξάρχῃ τῆς πανηγύρεως ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τῇ ὁμωνύμῳ ἐν Ἐφέσῳ παλαιᾷ Βασιλικῇ, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

Αρχείο Ειδήσεων
Βοηθήματα των χρηστών
Διαλέξτε τον χρωματισμό της αρεσκείας σας και δείτε το website!
64
Επισκέπτες Συνδεδεμένοι
Συναξαριστής / Εορτολόγιο
Σήμερα: 21/02/2007
Ευσταθίου(1) αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (†360), Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ` πατριάρχου Κων/πόλεως (2) (†577), του από Σχολαστικών, Γεωργίου επισκόπου Αμάστριος. Τιμοθέου, του εν Συμβόλοις († θ΄αι.). Ανατολίου ...
.